.:Kursy językowe

Dlaczego francuski? Pourquoi le français?

Dlaczego hiszpański? ¿Por qué Español?

Więc "Weź byka za rogi" i naprzód!
¡Coge el toro por los cuernos y adelante!